گروه صنعتی کِنوکانال، تولید کننده کانال های کارخانه ای پیش ساخته فلنج سرخود (TDF)

هوا یکی از چهار عنصر اصلی برای ادامه حیات انسان می باشد و نیاکان ما چه زیبا به بهترین نحو از آن بهره برده اند. برج هایی که برای تهویه بر بام خانه ها تا قبل از اختراع تهویه مطبوع و کولر از آن استفاده می کردند. باد عامل مهم در تبادل دما، رطوبت و انتقال ذرات معلق است و در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخلال در آن نقش مهمی دارد. این سمبل معماری و شهرسازی ایران در نواحی اقلیم گرم و خشک مرکزی و گرم و مرطوب جنوب کشور مورد استفاده است و سالیان درازی از روزگاران دور، فضای زندگی مردم ایران را قابل تحمل کرده است. بادگیرهای ساخته شده از خشت و چوب طبیعی ترین روش تهویه مطبوع برحسب سرعت و جهت باد، در برجک هایی تقریباً مرتفع از جاهای دیگر خانه روی بام خانه ها به شکل چهارضلعی یا چندضلعی قرار گرفته و نحوه کارکردی مانند کولرهای امروزی داشته اند. باد از منفذ بادگیر وارد و به روی حوضچه های آب که در زیر زمین خانه ها انتقال داده و پس از برخورد با این حوضچه ها گرمای جریان هوای ورودی گرفته و خنکی را توسط کانال ها به دیگر مناطق خانه انتقال می دهند تا گرمای سوزان کویر را این گونه متعادل کنند. گرم شدن کره زمین ضرورت استفاده از تکنولوژی در ساخت و ساز شهری و بهره بری از آن را بیش از پیش ایجاب می کند. در حال حاضر این صنعت در کشور به صورت سنتی اجرا می گردد و نتوانسته ایم رهرو خوبی برای گذشتگان باشیم.

کانال های تهویه مطبوع پیش ساخته

پروژه های انجام شده

گروه صنعتی کِنو کانال

تولید کننده کانال های کارخانه ای پیش ساخته فلنج سرخود (TDF)

www.knocanal.com